Cursus Onderhoudsconcepten en het Onderhoudsplan

Het onderhoudsplan beschrijft wat je hebt staan (installaties, assets) en wat daaraan aan onderhoud moet worden gedaan, inclusief keuringen en testen.

Onderhoudsconcepten zijn bouwstenen voor het onderhoudsplan.
Goed onderhoud is ook wettelijk verplicht en wordt in steeds meer audits getoetst. Er moet steeds meer “geborgd”worden. Zonder een actueel en volledig onderhoudsplan lukt dat niet meer.

Maar hoe kom je aan een goed onderhoudsplan? Het is niet te koop en je kunt het ook niet compleet door een adviseur laten maken.

De MMC-Timesaver® methode is opgezet om in een zo kort mogelijke tijd een onderhoudsplan te maken, met net zoveel diepgang als de situatie vereist. In deze driedaagse cursus leert u de methode kennen en hanteren, door ermee te werken op een voorbeeldinstallatie en een eigen installatie.

Aan het eind van de cursus heb je al een flink aantal onderhoudsconcepten en een stukje eigen onderhoudsplan in handen.

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern gegeven.