Consultancy

Onderhoud moet een maximale bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Daarover is iedereen het wel eens…

Maar de eensgezindheid is meestal weg na het stellen van de logische vervolgvragen:

  • Hoe staan het onderhoud er nu voor ?
  • Wat is de beste weg om tot die maximale bijdrage te komen?

MMC heeft juist daarom – op basis van jarenlange ervaring – Best Performing Maintenance (BPM) ontwikkeld.

BPM gaat uit van twee stellingen:

  1. Bedrijven zijn verschillend, en dat werkt door in het onderhoud.
  2. BPM onderscheidt twee groepen bedrijven, die een radicaal verschillende aanpak nodig hebben.

Het maakt uit waar je mee begint. Beginnen op een verkeerde plek kan zelfs funest zijn.
Qua model heeft BPM daarom de vorm van een huis. Een huis bouw je op van onderaf.
Het model heeft 11 onderdelen. Voor elk ervan heeft MMC de kennis en ervaring in huis of onder bereik om ze te verbeteren. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van uw eigen mogelijkheden.

Onze aanpak

  1. In een kennismakingsgesprek (ca. 1 uur) wordt BPM uitgelegd. Als het aanspreekt, wordt vastgesteld bij welke groep bedrijven het uwe hoort
  2. MMC voert een audit uit, die (in principe) alleen tijd vergt van het kader van de Technische Dienst
  3. Het resultaat van de audit wordt gepresenteerd, met een advies voor het vervolg. U weet dan hoe u er voor staat, waar de (te) zwakke plekken zitten en wat een goede volgorde van aanpak is.
  4. Voor die onderdelen van het advies die u aanspreken, wordt vervolgens een offerte gemaakt.

Wat is het resultaat van een “ maximale bijdrage van het onderhoud”?
Dat weten we niet van tevoren en daar gaan we dus ook geen beloften over doen.
De ervaring leert wel, dat het al snel gaat over meerdere procenten ROI. Zeer de moeite waard dus.

Spreekt dit u aan? Laten we dan een afspraak maken!