Onderhoudsmanagement

De basis van deze cursus is de jarenlange praktijkervaring van de docent, zowel in het werken in het onderhoud als in het overdragen van kennis.

Informatie_cursus_Onderhoudsmanagement

Doel 
De eisen die aan het onderhoud gesteld worden nemen sterk toe. Zowel van binnen de organisatie (”wat doet die TD allemaal en wat hebben we er aan?”) als van buiten (steeds meer moet geborgd en aantoonbaar gemaakt worden).
Veel mensen komen in een kaderfunctie in het onderhoud zonder dat ze daarvoor opgeleid zijn. Deze  cursus geeft u inzicht in wat er komt kijken bij onderhoudsmanagement / asset management (inclusief “preventief onderhoud”) en hoe daar goed mee om te gaan is. Dus ook hoe u het zelf in de praktijk vorm kunt geven.
Ook krijgt u helder zicht en grip op de wisselwerking tussen onderhoud
en de rest van een bedrijf.
Voor de kennisuitwisseling met de andere cursisten is ruim tijd ingepland.
Aan deze cursus is nu toegevoegd dat u zelf leert een onderhoudsplan te maken.

Deze cursus wordt alleen inhouse of op verzoek gegeven