Interim Management

Hebt u een interimmanager nodig in productie, onderhoud of een groot project? Interimmanagement is bij uitstek “mensenwerk”. Onderstaand kunt u een beeld krijgen van mijn mogelijkheden. Om redenen van vertrouwlijkheid kunnen hier geen nadere details worden gegeven.De foto’s hierboven zijn alle genomen op plaatsen waar ik gewerkt heb.

Algemeen
Ik ben iemand voor “vastzittende situaties en al te lang bestaande problemen”. Regelmatig heb ik op plaatsen gezeten waar iemand al langdurig niet goed had gefunctioneerd, waardoor een afdeling (of een hele vestiging) niet goed meer draaide. Ik ben niet iemand voor situaties, waarbij de helft van de mensen moet vertrekken,waarbij de interimmanager ze mag aanwijzen.

Productiemanagement
Ik ben productiemanager / plantmanager geweest bij de productie van offsetplaten, verwerking van zuiveringsslib, productie van betonnen vloerelementen en van professionele audiovisuele systemen.

Onderhoud
Ik ben verantwoordelijk geweest voor het onderhoud bij de productie van massiefkarton, in twee grote ziekenhuisorganisaties, op een veiling, in een patatfabriek en in de zuivelindustrie.

Projecten
Mijn grootste project was de bouw van een nieuwe fabriek in de basismetaalindustrie. Dat hield in het smelten, gieten en walsen met een investeringsbedrag van enkele tientallen miljoenen euro’s. Daarnaast heb ik op bijna alle plaatsen, waar ik gezeten heb, kleine en middelgrote projecten gedaan.

Uw probleem?
En of ik uw probleem kan helpen oplossen? Laten we daar eens over praten!