Diensten

De collage hierboven maakt een wat chaotische indruk. Toch zit er samenhang in. De samenhang wordt gevormd door het feit, dat MMC er mee te maken heeft (gehad). Een veelheid aan activiteiten op een veelheid van plaatsen. Dat is dan ook de basis voor het onderstaande brede aanbod aan diensten.

Interim- en projectmanagement
In onderhoud en productie kunnen lege plekken tijdelijk worden opgevuld of probleemsituaties aangepakt. Omvangrijke projecten kunnen succesvol verlopen zonder dat daarbij de eigen organisatie onder te hoge druk komt te staan. MMC heeft hiermee al veel bedrijven geholpen

Cursussen en trainingen
MMC organiseert diverse cursussen en studiedagen.
Deze kunnen ook bedrijfsintern gegeven worden, desgewenst aangepast aan uw situatie.
MMC kan ook een specifieke training voor u ontwikkelen, gebaseerd op uw situatie en behoeften.

Opstellen van een onderhoudsplan
De enige basis voor efficiënt en effectief onderhoud is een optimaal onderhoudsplan / onderhoudsconcept.
MMC heeft voor het opstellen hiervan de MMC-Timesaver® methode ontwikkeld.
Deze methode is heel veel praktischer, sneller en doelmatiger dan andere methoden
Het opstellen van het plan kan – naar uw keuze – gebeuren door MMC of door uw eigen mensen.

Samenwerking tussen onderhoud en productie
“Muurtjes” in de organisatie zijn geen noodlot.
Ze kunnen – en moeten – bestreden worden om tot een optimale bedrijfsvoering te komen.

Functioneren en presteren van het onderhoud
Onderhoud moet een maximale bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat
Daarover is iedereen het wel eens
Maar de eensgezindheid is meestal weg na het stellen van de logische vervolgvragen:
Hoe staan het onderhoud er nu voor ?
Wat is de beste weg om tot die maximale bijdrage te komen?
MMC heeft juist daarom – op basis van jarenlange ervaring – Best Performing Maintenance (BPM) ontwikkeld.

Uitbesteden van onderhoud
Uitbesteden van onderhoud kan vaak veel beter. MMC heeft een heel praktische aanpak om tot een echt goed Program van Eisen te komen. Wilt u een prestatiecontract? We helpen u er graag bij.